• Author: admin
  RODO - Informacja
 • #0007
  Szanowni Państwo,
  Dziękujemy za korzystanie z usług naszej agencji.

  Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki, Politykę Prywatności i Politykę
  Plików Cookie, aby dostosować je do ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.
  Obowiązek informacyjny (art. 13 RODO)

  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Agencja Pracy Kaja z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/7
  (dalej "Agencja Pracy Kaja").
  Kontakt:
  e-mail: pracakaja@gmail.com
  www: http://www.pracakaja.pl
  adres pocztowy: Agencja Pracy Kaja ul. Felicjanek 10/7 31-104 Kraków

  Przetwarzanie danych osobowych
  Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. W ramach
  powyższego Państwa dane przetwarzane są w celach przesyłania informacji dotyczących aktualnych
  ofert pracy, które spełniają Państwa kryteria i sugestie zawodowe.
  Przetwarzane dane
  Przetwarzamy Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe,
  internetowe, płeć, zainteresowania, doświadczenie zawodowe zawarte w CV.
  Powierzanie przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe powierzamy, na wyraźną Państwa zgodę, naszym partnerom - pracodawcom w
  celu podpisania umowy o pracę.

  Czas przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania z praw wymienionych poniżej
  w akapicie „Jakie przysługują mi prawa” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania
  przetwarzania danych osobowych przez Sidrom, w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody
  oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.

  Prawa dotyczące ochrony danych osobowych
  Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich
  przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia rekrutacji. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa
  – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
  f) prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące
  Państwa. Mogą nam Państwo też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy dane
  niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: pracakaja@gmail.com

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencja Pracy Kaja z siedzibą w
  Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
  r.,poz.922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych
  osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Pracy Kaja z siedzibą przy ul. Felicjanek 10/7 w
  Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
  oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
  osobowych jest dobrowolne.

O nas

#

AGENCJA PRACY KAJA
Agencja Pracy KAJA -Jadwiga Jakubas
Rok Założenia 1993
Certyfikat Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej nr rej 391/3.
Rejestr Marszałka Województwa Małopolskiego nr. 391.


Adres: Felicjanek 10, Kraków
Telefon: 12 433 7410
E-mail: pracakaja@gmail.com